สำนักงานเศรษฐกิจการแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ถ.มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 1040
โทรศัพท์ :  1506, 0-2232-1462-4, 1467
แสดงผลได้ดีที่ความละเอียด 1024x768 ขึ้นไป
รองรับ IE เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป และ Chrome เวอร์ชั่น 10 ขึ่นไป