เลือกชื่อตารางที่ต้องการส่งออก
กลุ่มตาราง
รายชื่อตาราง
ตารางที่เลือกส่งออก  
ปรับแต่งตารางและกราฟที่เลือก